Tozsuzlaştırma
/
Tozsuzlaştırma
/
Jet Puls Sistem Filtresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toz veya gaz olarak ortaya çıkan atıkların filtre edilmeleri iki sebepten önem arz eder. Bu sebepler aşağıda açıklanmış olup öncelikli olarak bu veriler analiz edilerek filtreleme sistemi projelendirmesine başlanır. Daha sonraki aşamada ise VARLIK MAKİNA, tozun cinsi, fiziksel ve kimyasal özellikleri gibi ana kriterleri analiz eder ve ulaştığı bilimsel teorik bilgilerle uzun yıllara dayanan pratik tecrübesini birleştirir. Bütün bunların sonucunda da uygun filtre büyüklüğünü ve cinsini seçer.
1- JET-PULSE -TORBALI TİP / TOZ FİLTRE SİSTEMLERİ
Bu tip filtreler tamamen kuru ortamda, değişik türdeki (filtre edilecek tozun fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre seçilir) suni elyaflardan iğneleme yöntemiyle elde edilen (iğneli keçe) filtre elemanları ile filtrasyon olayını gerçekleştirir. Filtrasyon sırasında zamanla filtre torbalarının dış yüzeyinde biriken tozlar ise basınçlı hava kullanılarak (Jet-Pulse Tekniği) otomatik olarak temizlenir. Kısaca filtrasyon şu şekilde gerçekleşir:
ÇALIŞMA PRENSİBİ
Sistemin sonunda bulunan (filtreden sonra) vantilatörün yarattığı vakumun etkisiyle tozlu gazlar boruların içinden geçerek bunkerin üst kısmından giriş davlumbazı vasıtası ile girerler ve torbalara gelmeden önce bunkere dağılırlar. Filtreleme, torbaların dış yüzünden içe doğru yapılır. Aynı anda torba yüzeyinde biriken toz tabakası filtrelemeye ayrıca yardım eder.
Temizlenmiş gazlar, torba iç yüzeyinden geçerek üst kısımdaki temiz gaz hücresine dolar ve buradan temiz gaz çıkış borusundan geçerek vantilatör bacasından atmosfere atılırlar (vantilatörün içinden filtre edilmiş temiz hava geçer)
Zamanla filtre torbalarının dışında biriken toz tabakasının temizlenmesi ise basınçlı hava sayesinde yapılır. Torbalardan dökülen tozlar ise filtre alt bunkerinden hava kilidi (air-lock) ve helezon götürücü ile dışarı alınır veya bir kova içinde biriktirilir. Temizleme işlemi sırasında filtre torbalarına basınçlı hava etkisi kısa darbelerle sağlanır. Bu hava darbeleri torba üzerinde iki tür etki sağlar:
Basınçlı havanın torba üzerinde yarattığı titreşim ve buna bağlı olarak torba yüzeyindeki tozların dökülmesi,
Torba iç yüzeyine dağılan basınçlı havanın torbayı şişirmesi ile birlikte iç yüzeyden dış yüzeye çıkmaya çalışan havanın torba gözeneklerini açarak tozu dışarıya atması,
Basınçlı havanın kısa zaman aralıklarında filtre torbalarına püskürtülmesi işlemi bir elektronik timer sayesinde sağlanır. Timer temizleme araları ve süreleri ayarlanabilir.
Torbaların filtre gövdesi içindeki vakumun etkisiyle (negatif hava basıncı) yassılaşması bir kafes ile önlenir. Torbaların montajı veya değiştirilmesi, filtre üst kabağı açıldıktan sonra üstten yani temiz taraftan yapılır.