Eleme ve Seperasyon
/
Eleme ve Seperasyon
/
Dinamik Seperatör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARLIK MAKİNA bünyesinde yapılan dinamik separatörler, değirmen çıkışındaki malzeme, ayırıcının içindeki en üst kısımda bulunan dağıtım plakası üzerine beslenir. Burada merkezkaç kuvvetinin etkisiyle bir altta bulunan döner plakanın üzerine dökülen malzemenin iri taneleri merkezkaç kuvvetinin etkisiyle dış kısımda kalır ve yerçekimiyle aşağı dökülüp geri beslemeye verilir veya ayrılır. İnce olanlar ise dönen plakaların etkisiyle oluşan hava sirkülasyonuna kapılarak yukarı taşınır ve ince tane konisinde birikerek dışarı nihai ürün olarak alınır.
Statik havalı sınıflandırıcıların başlıca avantajları şu şekilde sıralanabilir:
- Kurulumları ve yapıları basittir.
- Basit yapılarıyla dinamik ayırıcı sistemlerine kıyasla son derece düşük ilk yatırım maliyetleri vardır. İlave bir fan ve filtre sistemine ihtiyaç duymadıkları için toplam enerji tüketimi dinamik ayırıcılara nazaran oldukça düşüktür. (1/10-1/15 oranında)
- Basit yapılarından dolayı bakım ve işletme maliyetleri yok denecek kadar azdır.
- Tesis içinde montaj için gerekli yer ve yükseklik ihtiyacı azdır.
- Montajı ve sökülmesi kolay olduğundan tesis tasarımında ve operasyonda kolaylık sağlar.
- Tane boyut aralığı üretimi kesmeden değiştirilebilir.
- Aşırı yüklenmelere karşı dayanıklıdır. Bir başka deyişle herhangi bir sebepten ortaya çıkabilecek aşırı yükte tıkanma ve bozulma gibi bir sorunu yoktur.