Proses Ekipmanları
/
Proses Ekipmanları
/
Densveyor

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pnömatik taşıma sistemlerinde çok sık kullanılan bir elemandır. Ana görevi taşınacak malı, basınç altında sıkıştırıp istenilen mesafeye göndermektir.
Taşınması hedeflenen mal, densveyörlerin içine belli zaman aralıklarında boşaltılarak havayla sıkıştırılır. Havayla basınç altında sıkışan malzeme daha sonra istenen yerlere borular yardımıyla aktarılır. Bu işlemler sırasında basınçlı havasının kontrolü pnömatik valflerle, mal aktarımı ise pnömatik klapelerle kontrol edilir.