Eleme ve Seperasyon
/
Eleme ve Seperasyon
/
Asma Tip Elek(Vibrasyonlu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikronize vibro motorlu elek çalışma prensibi: Gövdeye hassas bir şekilde aküple edilen vibro motorlar, lineer bir titreşim oluşturarak ayrıştırma işlemini gerçekleştirir.  Mikronize eleklerimizde elenecek kum, kalsit, bentonit, perlit, alçı çimento vb. malzemeler eleğin üzerine bir dağıtıcı vasıtasıyla dağıtılır. Sonrasında vibrasyon şiddeti ile küçük parçaların bir alt kata inmesi sağlanır. Eleklerimizin üretimi 1 kattan 5 kata kadar yapılmaktadır. Elek genişliği 400 mm.’den 2000 mm.   ‘ye kadar müşteri talebine göre yapılmaktadır. Eleklerimizde elek değişimi, kolay ve hızlı değişim sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Eleklerimizin testleri, fabrika ve sahada olmak üzere vibrasyon ölçüm cihazlarıyla yapılmaktadır.
Kapalı sistem olduğu için tozsuzlaştırma havasına en az bir şekilde gereksinim duyar.