Varlık Makina > Kalsit Öğütme Tesisleri
Öğütme tesisini oluşturan bütün makine ve elektriksel ekipmanların komple üretimini gerçekleştiren varlık Makine yıllara dayanan tecrübe ve birikimi ile her yeni uygulamada teknik vizyonunu biraz daha geliştirerek her zaman ileri gitmeyi hedeflemiştir.

Bir öğütme tesisinde işlemin başından sonuna kadar bütün aşamalar otomasyon kontrollü ve hataları minimize etme prensibine göre çalışır. Öğütülecek malzeme sisteme giriş bunkerine beslenerek girer. Bunkere giren malzeme belli bir tane büyüklüğüne sahiptir. Bunker altından değirmene aktarılarak öğütme işlemine geçilir. Bu değirmen iki tipte olabilmektedir. Bunlar bilyalı veya toplu değirmendir. Bu iki tip değirmenden hangisinin uygun olduğu öğütülecek malzeme ile istenen çıkış ürününün özelliklerine bağlıdır.

Seperatör çıkışından alınan ince malzeme bir siklon ve filtre sisteminden geçirilir. Siklonun ve filtrenin altından alınan ince malzeme istenen ebatlara ulaşmış olan malzemedir. Seperatörün içinde toz hareketini sağlayan ve malzemeyi sistemin içinde taşıyan gücü hattın sonundaki(filtre çıkışında) yüksek basınçlı vantilatör sağlar. Bu vantilatörün basıncı çok kritiktir. Eğer düşük seçilirse gerekli taşıma hızı sağlanamaz ve özellikle seperatör içinde boğulma meydana gelir. Yüksek seçilmesi halinde ise malzeme çok hızlı hareket eder ve ayrışma yeterince iyi gerçekleşmez.

Tesisin bütün işlemleri başından sonuna kadar her aşamada PLC kontrollü otomasyon sistemi tarafından yürütülür.İşleyen sistem tercihe göre otomasyon panosu üzerindeki ışıklı akış şemasından analog olarak veya bilgisayar ekranından SCADA ile gerçek zamanlı izlenebilir. Tesiste meydana gelen arızalar ise yine bilgisayar ekranından izlenerek bulunabilir veya istenirse Hata raporu yazıcıdan çıkarılır.